Bedrijf en maatschappij: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Authenticiteit staan al jaren hoog op de prioriteitenlijst van marketeers. In combinatie met Sociale Strategie wordt het een concurrentievoordeel. Een veelgebruikte definitie van MVO: ‘voldoen aan huidige behoeften, zonder toekomstige generaties de mogelijkheid te ontnemen aan hun behoeften te voldoen’.

Waarom MVO?

Bedrijven doen om vier redenen aan MVO volgens Porter en Kramer: morele verplichting (‘het goede doen’), duurzaamheid (besparing), toestemming (dialoog met overheid en maatschappij) en reputatie (imago). Authenticiteit en Transparantie vormen daarom bij veel bedrijven een onderdeel van MVO.

Problemen in huidige benaderingen

     In de huidige vier benaderingen missen twee dingen:

  • onderkennen gezamenlijke doelen voor bedrijf en maatschappij
  • handvatten om investeringen te relateren aan verwachte opbrengsten

Bedrijven en maatschappij dezelfde doelen

Vaak wordt vergeten dat bedrijven bijzonder gebaat zijn bij een goed functionerende  maatschappij waarin scholing, gezondheidszorg, infrastructuur en rechtspraak goed geregeld zijn. Dat levert (1) productieve medewerkers, (2) distributiemogelijkheden en (3) een gezonde afzetmarkt op. Dit geldt ook omgekeerd: bedrijven zijn de motor achter ontwikkeling en welvaart in een gebied.

Investeren in concurrentievoordeel

MVO-investeringen in scholing, gezondheidszorg, infrastructuur en handhaving leveren aantoonbaar resultaat op. Namelijk meer aanbod van (gekwalificeerde) medewerkers, efficiëntere distributie en/of groeiende afzet.

Resultaat realiseren op korte termijn

Aanpassing van productieprocessen leidt op korte termijn tot goede PR en geeft tijd te werken aan een Sociale Strategie. Denk aan:

  • stages voor talentvolle studenten (die daarna in dienst komen)
  • energiebesparing of afvalvermindering (en vermindering van kosten)

Concurrentievoordeel via Sociale Strategie

Via een Sociale Strategie richt de organisatie zich op gebieden die raken aan de kerncompetenties en daardoor een verdedigbaar concurrentievoordeel kunnen vormen. Het gaat om activiteiten op de middellange of lange termijn. Een hotel kan denken aan:

  • sponsoring van een natuurgebied en/of meerjarig evenement in de omgeving (markt vergroten)
  • meebetalen aan verbetering bewegwijzering in omgeving (aanvoer- en afvoer verkeer verbeteren)
  • ondersteunen toeristische opleiding(en) in de regio (kwaliteit medewerkers verhogen)

De opbrengsten van deze activiteiten zijn vervolgens te meten in extra overnachtingen, tevredenheid over vindbaarheid en waardering voor de service van de medewerkers.

Bedrijfsresultaat en MVO gaan hand in hand

Bedrijven met een goede Sociale Strategie slagen er in hun eigen doelen te bereiken dóór Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Meer weten? Lees het artikel van Porter en Kramer ‘Strategy en Society’.