Robot als marketeer? Dat betekent meer vrije tijd.

Robot maakt baan marketeer complexer

Na de relatief simpele taken worden nu ook steeds meer werkzaamheden van marketeers en andere professionals geautomatiseerd. Hierdoor wordt per persoon meer werk verzet. Dit betekent dat de toegevoegde waarde toeneemt. En stijging van toegevoegde waarde = stijging van salaris. Gevolg: een professional hoeft minder uren te werken voor hetzelfde salaris, het reële inkomen gaat omhoog. De marketeer gaat zich toeleggen op dat deel dat (nog) niet te automatiseren is: nieuwe dingen bedenken, samenwerkingen zoeken en kansen zien. Deze derde digitale-industriële revolutie zal ervoor zorgen dat de gemiddelde  werkweek korter wordt. Muziek in de oren voor marketeers in de vrijetijdseconomie. En voor alle anderen. Laat de robots maar komen!

Robotmarketing of Marketing Automation?

Pikken robots onze (marketing)banen in, of maakt technologie onze banen beter? De vraag komt regelmatig terug. Nadat eerst relatief simpele en repeterende taken aan de lopende band werden toevertrouwd aan machines, is de technologie nu klaar om ook banen van marketeers en andere hogeropgeleiden over te nemen. Dat gaat banen kosten. Wat betekent dat voor de marketeer en voor de marketing?

Efficiënter en effectiever met minder mensen

Spreadsheets, analyse en planningstools, databases, videoconferencing en social media. Dit zijn enkele voorbeelden van door technologie gedreven ontwikkelingen die er ervoor zorgen dat marketeers en andere professionals efficiënter en effectiever werken. Daardoor is met name in de administratieve en ondersteunende werkzaamheden gesneden. Doordat marketing belangrijker is geworden in veel organisaties, leidt dit niet direct overal tot ontslagen. Wel kan per persoon meer werk worden verzet.

Het gaat om toegevoegde waarde

In de economische productiefunctie worden de productiefactoren arbeid (waaronder marketeers) en kapitaal onderscheiden. Iedere factor ontvangt de waarde die zij toevoegt. Bij arbeid is dit bijvoorbeeld salaris, bij kapitaal gaat het onder andere om rente, huur en pacht. Technologie of ‘Marketing Automation’ zorgt ervoor dat de factor arbeid meer waarde toevoegt. En stijging van toegevoegde waarde = stijging van salaris. Gevolg: een professional hoeft minder uren te werken voor hetzelfde salaris.

Meer pieken en dalen

Vooral workaholics moeten bang zijn voor de komst van ‘de robots’ of ‘Marketing Automation’. Voor anderen zal het werk inhoudelijk interessanter én complexer worden door minder repeterende en gestandaardiseerde taken. De marketeer kan zich toeleggen op dat deel dat (nog) niet te automatiseren is: nieuwe dingen bedenken, samenwerkingen zoeken en kansen zien. Bijkomend voordeel is dat marketeers meer vrije tijd krijgen om zich op te laden zodat ze (creatief en analytisch) kunnen pieken op hun werk: het reële inkomen gaat namelijk omhoog.

Net als eerdere industriële revoluties

Dit is de volgende fase in een eeuwenlang proces waarin inkomsten voor arbeid toenemen ten koste van kapitaal. De digitaliseringsgolf van nu wordt ook wel aangeduid als de derde industriële revolutie. De eerste twee industriële revoluties leidden ertoe dat kinderen en vrouwen door stijgende inkomens uiteindelijk niet meer hoefden te werken. Deze derde digitale-industriële revolutie zal ervoor zorgen dat de gemiddelde  werkweek korter wordt. Muziek in de oren voor marketeers in de vrijetijdseconomie. En voor alle anderen. Laat de robots maar komen!