De kans op succes in een nieuwe markt hangt af van de marktstructuur en de capaciteiten van de organsatie

Het ‘first mover advantage’ is een veelgehoord concept in de marketing. En wie kent de ‘wet van de remmende voorsprong’ niet? Uit onderzoek blijkt dat deze wijsheden lang niet altijd opgaan. De structuur en krachten in de markt bepalen het succes. In markten met snelle technologische ontwikkelingen ontbreekt bijvoorbeeld de tijd om de vruchten te plukken. Of een organisatie kan profiteren van snel toenemende vraag hangt af van de marketing-, distributie- en productcapaciteit. Wanneer de capaciteiten en het marktscenario kloppen, is een ‘first mover advantage’ haalbaar.

Waarom als eerste op de markt zijn?

De eerste op de markt profiteert van een aantal voordelen: (1) een voorsprong in ervaring en kennis, (2) het wegkapen van belangrijke middelen (zoals goede locaties, werknemers en/of materialen) voor de concurrentie en (3) vrij spel bij het opbouwen van een groep (loyale) klanten. Deze voordelen worden groter naarmate de markt sneller groeit.

Wet van de remmende voorsprong

Wanneer de technologische ontwikkelingen snel gaan heeft de ‘first mover’ echter weinig aan de genoemde voordelen. Ze worden een remmende factor doordat ervaring en kennis snel achterhaald zijn. Gekozen middelen blijken dikwijls weinig meer waard en men is gebonden aan een bestaande klantengroep. Nieuwkomers hebben deze ballast niet en kunnen alle energie, tijd en middelen steken en producten volgens de laatste technologische standaarden.

‘First movers’ zijn gebaat bij rustige markten

Zijn er nauwelijks technologische veranderingen? Dan kan een organisatie de voordelen van een ‘first mover’ langdurig uitbuiten. De terugverdientijd van de investering hangt af van de groei van de vraag. Weinig groeit betekent een lange terugverdientijd. Veel groei betekent snelle terugverdientijd, mits de organisatie over de juiste capaciteiten beschikt. Zoals kennis over de fase waarin de markt verkeerd en hoe de vraag zich zal ontwikkelen. En voldoende marketing- en distributie- en productie capaciteit om in te spelen op de toenemende vraag.

Technologie remt voorsprong ‘first movers’

Veranderd technologie in rap tempo? Dan geldt de wet van de remmende voorsprong. Zeker als de vraag maar weinig groeit is het onwaarschijnlijk dat een investering in zo’n markt kan worden terugverdiend. Een onderneming die in een dergelijke markt succes wil hebben moet sterk zijn in onderzoek, productontwikkeling en bovenal voldoende kapitaal hebben om langdurig te kunnen investeren. Veranderen vraag en technologie beiden snel? Dan kan de ‘first mover’ kortstondig profiteren van snelle afzetgroei voordat de wet van de remmende voorsprong hem inhaalt.

Scenario’s voor ‘first movers’

Marktsituatie Kort succes Duurzaam succes Benodigde capaciteiten
Vraag en technologie constant Onwaarschijnlijk. Voordeel zal nooit groot zijn Zeer waarschijnlijk. Als eerste op de markt levert zeker voordeel op Een sterk merk is makkelijk, capaciteiten zijn niet cruciaal
Vraag groeit snel, technologie constant Zeer waarschijnlijk. Profiteren van opgebouwde klantenkring Waarschijnlijk, mits productie in stijgende vraag kan voorzien marketing-, distributie- en productiecapactiteit op grote schaal
Vraag constant, technologie verandert snel Zeer onwaarschijnlijk. Veel investeringen nodig, en weinig klanten om ze op terug te verdienen Onwaarschijnlijk. Nieuwkomers kunnen makkelijk aanvallen met nieuwere technologie kennis en budgetten voor onderzoek en productontwikkeling op grote schaal
Vraag groeit snel, technologie verandert snel Waarschijnlijk. Op korte termijn profiteren van grote vraag zonder blijvende investeringen Zeer onwaarschijnlijk. Zeer kapitaalintensief door constante investeringen in ontwikkeling Marketing, distributie, productie, onderzoek en ontwikkeling op grote schaal.

Marketingwijsheid: kies het scenario dat bij je past

De belangrijkste marketingwijsheid is dat iedere markt zijn eigen kenmerken heeft. Het is afhankelijk van de capaciteiten van de organisatie en de markt welke strategie succesvol is. Het ‘first mover advantage’ bestaat zolang snelle / plotselinge technologische veranderingen uitblijven. Zijn er wel (plotseling) veranderingen te verwachten in de technologie? Zorg dan dan de organisatie over de juiste capaciteiten beschikt om de ‘wet van de remmende voorsprong’ het hoofd te bieden.