Archieven: 17 juni 2014

Marketingmiljoenen weg door papiertjes

Documentatie product steeds meer sluitpost, terwijl dit wel onderdeel van de eerste kennismaking is

Er worden miljoenen gestopt in radio-, TV- en internetcampagnes. Bureaus ontwikkelen spotjes, banners en brochures vanuit een opgestelde positionering en ‘belofte’. Maar een belangrijke vraag wordt dikwijls niet gesteld: ervaart de klant die belofte ook als hij het product gebruikt? Hier geldt de bekende wijsheid: ‘je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk’. Maak hier een fout, en je miljoenencampagne is waardeloos.

Lees meer


Etnomarketing: werkt dat nog?

Sociaal-culturele overeenkomsten gecombineerd met gedrag leiden tot effectievere marketing

In de jaren ’90 was ‘Etnomarketing’ een veelbelovende stroming. Waarom horen we weinig meer van deze marketingstroming? Hiervoor zijn twee oorzaken (1) de verschillen binnen etnische groepen zijn veel groter geworden en (2) segmentatie kan tegenwoordig veel verfijnder en vooral veel meer op daadwerkelijk gedrag van de doelgroep. Combinatie van etniciteit met andere (gedrags)variabelen leidt tot effectievere marketing.

Lees meer


Laat zien dat je kwaliteit biedt

Geef de juiste signalen om kwaliteit uit te stralen

Door de klant ‘waargenomen kwaliteit’ is leidend in de aankoopbeslissing. Drie signalen beïnvloeden de waargenomen kwaliteit: (1) productspecificaties, (2) merk en (3) waargenomen prijs. Bij ‘gebruiksgoederen’ is het effect van specificaties sterk, terwijl bij ‘belevingsgoederen’, zoals diensten, juist merk en waargenomen prijs leidend zijn. Inzicht in effect van signalen op waargenomen kwaliteit biedt kansen om waarde toe te voegen.

Lees meer