Zonder duidelijke grenzen in marketingactiviteiten in merkimago in gevaar

Marketing faciliteert ontwikkeling kinderen vanuit een passende sociale strategie

In termen van Customer Lifetime Value zijn kinderen interessant. Reclame gericht op kinderen ligt echter onder vuur. Voor bedrijven biedt dit de kans op verdedigbaar concurrentievoordeel mits ze een passende sociale strategie ontwikkelen. Bijvoorbeeld een concept gericht op al spelend ontdekken of faciliteren van een gezonde leefstijl. De onderneming moet de grens tussen faciliteren en promotie voortdurend bewaken. Eén misstap en het goede imago is verdwenen.

Merken van wieg tot graf

Uit onderzoek blijkt dat kinderen al vanaf hun zesde merkvoorkeuren ontwikkelen. Tel daarbij op dat ze op die leeftijd nog razendsnel leren, open staan voor nieuwe dingen, nog geen voorkeuren hebben ontwikkeld en nog een heel leven voor zich hebben. Bovendien mogen kinderen al vroeg meebeslissen in de uitgaven van het gezin. In termen van Customer Lifetime Value zijn kinderen daarom een super interessante doelgroep. En dat hebben merken ontdekt.

Winkels, lesprogramma’s en games

De Winkeltje-actie van Albert Heijn uit 2012 snijdt in die zin voor de kruidenier aan drie kanten: (1) extra loyaliteit door het spaarprogramma, (2) op het netvlies bij jonge, toekomstige consumenten en (3) een incentive naar haar leveranciers die hun producten in het winkeltje kunnen ‘plaatsen’. Er zijn ook merken die lesprogramma’s aanbieden voor scholen. FrieslandCampina laat kinderen én hun klasgenootjes al op jonge leeftijd zien hoe gezond melk is via schoolmelk. Een andere geliefde plek voor merken zijn onder kinderen populaire games.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Reclame gericht op kinderen ligt onder vuur. Bewezen is dat kinderen tot een jaar of negen advertenties en de werkelijkheid niet kunnen onderscheiden. Aan de andere kant verwacht de consument dat bedrijven een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, ook waar het gaat om educatie en voorlichting. Voor bedrijven biedt dit de kans op verdedigbaar concurrentievoordeel mits ze een passende sociale strategie ontwikkelen.

Strategie gericht op ontwikkeling van het kind

Uitgangspunt moet het faciliteren van kinderen zijn in hun eigen ontwikkeling, waarbij de duurzame ontwikkeling van de kinderen voorop staat. Spelen is een vorm van leren. Dit faciliteren (zoals bijvoorbeeld bij de winkeltje-actie) is op zich prima. Evenals het ondersteunen van een gezonde leefstijl. Het maken van claims over het product gaat bij deze kritiekloze groep echter te ver. Organisaties moeten deze grens goed bewaken. Eén misstap en een zorgvuldig opgebouwd imago is verdwenen. Want het publiek is (terecht) onverbiddelijk op dit maatschappelijk gevoelige punt.