Social media draaien om mensen, niet om producten

Niet storen in goed gesprek

Sociale contacten beginnen met het opbouwen van een relatie, van vertrouwen. Het zijn de onmisbare eerste stappen in het traject naar nieuwe klanten en mont-tot-mond reclame. Dit vraagt echter geduld en de discipline het stappenplan te volgen. Houd ook rekening meet aanpassing van het doel en het tijdspad. Wie gaat schreeuwen zonder te luisteren op social media, wordt een roepende in de digitale woestijn.

Je stoort in een goed gesprek!

Stel je bent in gesprek en ineens komt  iemand zijn product aanprijzen, wat doe je? Hoogstwaarschijnlijk vraag je hem of haar weg te gaan, of je gaat zelf weg. Je probeert om zijn minst je te richten op je gesprekspartner(s) en de rest te negeren. Er is dan ook geen adverteerder die zo zijn producten aan de man brengt. Of toch wel? Want online lijken sommige merken dit de gewoonste zaak van de wereld vinden. Op Facebook, Twitter of een ander social medium kopen ze ruimte in en confronteren iedereen dan met een ‘fantastische aanbieding’. Fout. Ook digitaal geldt ‘je stoort in een goed gesprek’. Dat is hinderlijk en onbeleefd. En die associaties wil je als merk niet hebben.

Laat ze naar jou toekomen

Ook op social media is de klant leidend. Sociale contacten beginnen met het opbouwen van een relatie, van vertrouwen. Volg het stappenplan en je doelgroep komt vanzelf naar je toe:

  • Luisteren. Waar praat men over? Wat zijn de interesses? Welke problemen komt men tegen?
  • Vragen. Stel jezelf en het publiek de vraag: hoe kan ik waarde toevoegen aan dit gesprek?
  • Informeer. Voeg waarde toe met relevante en interessant content.
  • Nodig uit. Biedt aan vragen te beantwoorden, vraag om een ‘like’ en noem je website voor meer informatie.
  • Confronteer. Nu je onderdeel bent van de groep, heb je het vertrouwen en kun je ook je aanbod laten zien.

Om het bereik van je boodschap te vergroten kun je adverteren op bijvoorbeeld Facebook en LinkedIn. Ruim hier budget voor in, om te zorgen dat je ook iedereen met interesse kunt bereiken. Zonder te adverteren, worden de berichten aan slechts circa 10% van je volgers getoond. Voor een relatief klein bedrag vertienvoudig je dan het bereik.

Pas je doelen aan op het medium

Diverse onderzoeken laten zien dat de conversie op social media achterblijft bij andere kanalen. Niet gek. De kans dat iemand iets wil kopen tijdens een willekeurig gesprek is nu eenmaal kleiner dan wanneer hij of zij een winkel binnenloopt of een gerichte mailing ontvangt. Adverteren op social media betekent dan ook vooral investeren in leads en het opbouwen van een relatie met (nieuwe) klanten. Het zijn de onmisbare eerste stappen in het traject. Het is jammer dat in veel meetmodellen de volledige conversie wordt toegewezen aan het laatste contact. Hierdoor zien bedrijven met onvoldoende inzicht in het beslisproces van hun klant dit over het hoofd. Terwijl hier juist een grote winst, namelijk nieuwe klanten én mond-tot-mond reclame, valt te halen. Wie direct denkt te kunnen scoren met verkopen op social media, kan beter een e-mail campagne doen of zich richten op Search Engine Advertising (SEA).

Eerste inspireren, dan oriënteren

Social Media zijn een uitstekend kanaal om mensen de inspireren. Zeker als het product nieuw is, en men er niet snel naar op zoek zal gaan, kunnen social media een goed kanaal vormen om mensen geleidelijk te informeren en te betrekken. Het mooie is ook dat bijvoorbeeld Facebook uitgebreide mogelijkheden biedt doelgroepen te selecteren voor bereik. De sociale netwerken weten meer over de achtergronden van hun gebruikers dan bijvoorbeeld Google. Het is niet voor niets dat Google veel tijd en geld stopt in haar eigen social netwerk Google+. Een goed bereik scoren via social media lukt echter alleen zolang de behoefte van de klant voorop blijft staan. Wie gaat schreeuwen zonder te luisteren op social media, wordt een roepende in de digitale woestijn.