Archief: 26 februari 2015

Marketing + onderwijs + overheid = MVO

Triple Helix verbindt onderwijs, ondernzoek en ondernemers ook in de marketingKennis wordt steeds belangrijker in de marketing. Klantvoorkeuren veranderen steeds sneller. Marketeers moeten de vragen van morgen in beeld hebben. Samenwerking met overheid en onderwijs geeft marketeers de middelen om inzicht te krijgen in de (veranderende) klantvoorkeuren. Dat leidt tot een verdedigbaar concurrentievoordeel en past binnen een actief MVO-beleid.

Meer lezen