Triple Helix verbindt onderwijs, ondernzoek en ondernemers ook in de marketingKennis wordt steeds belangrijker in de marketing. Klantvoorkeuren veranderen steeds sneller. Marketeers moeten de vragen van morgen in beeld hebben. Samenwerking met overheid en onderwijs geeft marketeers de middelen om inzicht te krijgen in de (veranderende) klantvoorkeuren. Dat leidt tot een verdedigbaar concurrentievoordeel en past binnen een actief MVO-beleid.

De consument een stap voor blijven

Consumentenvoorkeuren veranderen wekelijks. Zo lijkt het in ieder geval. Een goed product is niet meer genoeg. Door gebruik van ‘Big Data’, ‘Webcare’ en een ‘Omnichannel’ benadering leggen grote organisaties de lat hoger. De verwachtingen van de klanten nemen toe. Doe je niet mee? Dan kan je merknaam in een paar dagen flinke deuken oplopen. Hoe blijf je bij als je geen multinational met bijbehorende marketingbudgetten bent?

Marketingkennis tappen uit de Triple Helix

Actuele kennis en inzichten zijn de enige manier om te blijven begrijpen wat de klant wil. En Een voorwaarde om te blijven groeien. En groei is belangrijk voor bedrijven, maar ook voor overheden. De overheid is namelijk gebaat bij werkgelegenheid en winstgevende bedrijven. Want dat levert belanstinginkomsten op. Dit is waarom het Triple Helix-model in steeds meer regio’s wordt gebruikt. Het model staat voor samenwerking tussen 3 sectoren (ook wel de 3 O’s genoemd):

  • Ondernemers (werkgelegenheid en investeringen)
  • Overheid (stimuleren, faciliteren en financieren)
  • Onderwijs (produceren van kennis en opleiden professionals)

Onderwijs heeft als doelstelling het ontwikkelen én overdragen van kennis. Daarom is het een natuurlijke partner op weg naar een op kennis gebaseerde (regionale) economie.

MVO leidt tot verdedigbaar concurrentievoordeel

Het Triple-Helix-model geeft handvatten voor het ontwikkelen van een verdedigbaar concurrentievoordeel door publiek-private samenwerking. Concreet voorbeeld van samenwerking tussen de 3 O’s (Ondernemers, Onderwijs en Onderzoek) is het PMPC-ontwikkelmodel. Dit wordt door Saxion in Overijssel uitgerold in de toeristische sector. PMPC is een variant op de Triple Helix en staat voor Product-Markt-Partner-Combinatie.

Win-Win situaties voor marketing en de 3 O’s

Door samenwerking tussen Ondernemers, Overheid en Onderwijs (de 3 O’s) ontstaan win-win situaties voor marketing en innovaties op de volgende gebieden:

  • kennis infrastructuur (overheid en onderwijs). Overheid en onderwijs stimuleren ontwikkeling en distributie van kennis. Overheid investeert in onderwijs concreet oplossingen biedt voor uitdagingen van ondernemers. Het onderwijs deelt nieuwe kennis over klanten en marktontwikkelingen in de regio én leidt studenten op die ondernemers ondersteunen met hun kennis in de vorm van stages, onderzoeken en uiteindelijk als werknemers
  • politieke economie (overheid en ondernemers). De overheid faciliteert en stimuleert ondernemers bij het inkopen, inzetten en innoveren van kennis. Door subsidies of belastingvoordelen. De belasting die de ondernemers afdragen investeert de overheid in onderwijs voor kennisontwikkeling en -deling op het gebied van marketing en innovatie.
  • innovatie (onderwijs en ondernemers). Ondernemers leggen (marketing)vraagstukken neer bij het onderwijs. Vanuit kennis komt het onderwijs met oplossingen en ondersteunt zo ondernemers bij innovatie. Op deze manier ontstaat een op kennis gebaseerde (marketing)economie die de concurrentiepositie van de regio en ondernemers versterkt. Dat leidt tot de door iedereen gewenste economische ontwikkeling en groei.

Stappen met elkaar geeft voorsprong op consument

De kansen voor marketingorganisaties liggen in het zoeken van lokale verbindingen met onderwijs en overheid. En dit past ook erg goed binnen een strategie gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ook hier een win-win situatie daarom. Overigens kunnen zelfs multinationals nog stappen maken door inzet van Triple Helix. Bijvoorbeeld door op (inter)nationaal niveau samen te werken met universiteiten en overheden.