Geef de juiste signalen om kwaliteit uit te stralen

Klanten willen bevestiging kwaliteit

De vraag ‘je’ of ‘u’ is pas het begin van de vraag hoe de klant wil en moet worden aangesproken. Zeker online is de juiste keuze van woorden en zinsbouw, passend bij de doelgroep, essentieel. Taal is een weergave van cultuur en symboliseert denkpatronen. Als een marketeer de cultuur van zijn doelgroep snapt, begrijpt de doelgroep zijn boodschap. ‘Money talks’ zouden de Engelsen zeggen. En hier klopt dat zeker.

 ‘U’ of ‘je’ is pas het begin van je gesprek

Hoe spreek je de klant aan? Of: hoe wil de klant worden aangesproken? Marketeers denken er vaak niet veel verder over na dan het bepalen van de aanspreekvorm. Terwijl dat eigenlijk pas het begin is. Want taal is, zeker bij communicatie op afstand, de belangrijkste manier om het vertrouwen van potentiële klanten te winnen. En bestaande klanten in hun keuze te bevestigen

De bouwstenen van taal en cultuur

Taal is een uiting van cultuur. Mensen gaan graag om met gelijkgestemden. En kopen daarom ook liever bij mensen die dezelfde ’taal’ spreken. En dezelfde taal gaat veel verder dan de juiste aanspreekvorm. Componenten die een rol spelen zijn:

  • aanspreekvorm
  • woordkeuze
  • zinsbouw
  • gebruik van leestekens
  • structuur van de tekst

Marketing tussen de zender en de ontvanger

Uiteindelijk gaat het erom een tekst te schrijven waarin de doelgroep zich herkent en op de juiste wijze interpreteert. ‘Enerverend’ is bijvoorbeeld in Nederland en Vlaanderen een gangbaar woord. Een Nederlander leest dit woord als spannend en opwindend. Bij een Vlaming werkt het woord echter ‘op de zenuwen’. In de communicatie heeft men het over de kloof tussen de zender en de ontvanger. Deze ‘communicatiekloof’ kan een aanbieder veel geld kosten door gederfde inkomsten.

Veel geld verdwijnt in de communicatiekloof

Een aanbieder die bij het opstellen van zijn teksten niet verder nadenkt dan de vraag ‘je’ of ‘u’ loopt dan ook zeker geld mis. Een marketeer die zich verdiept in zijn klant, kijkt naar zijn gebruik van taal en speelt hier bij ieder contactmoment op in. Hierbij zijn persona’s een goed hulpmiddel om persoonlijkheid, houding en gedrag van de klant in kaart te brengen. Passend taalgebruik werkt ook goed voor de vindbaarheid in zoekmachines. Hier past een mooie Engels uitdrukking bij: ‘money talks’.