Bedrijf en maatschappij: Maatschappelijk Verantwoord OndernemenHet 7S-model analyseert via zeven factoren de mogelijkheden om verdedigbaar concurrentievoordeel te behalen. Er is een onderverdeling tussen harde en zachte factoren. De harde factoren zijn Strategie, Systemen en Structuur. De zachte factoren zijn Organisatiecultuur (Shared Values), Stijl, Staf en Sleutelvaardigheden. Er is sprake van synergie als aspecten uit de alle factoren met elkaar overeen komen.

Het 7S-model in beeld

7s model McKinsey

Met dank aan: Pkor43 op en.wikipedia.org

De 7 S’en van het model

7S-model: Strategie

Een strategisch plan maakt keuzes omdat niet alle doelen tegelijk kunnen worden gerealiseerd. Een strategie geeft aan hoe met beperkte middelen de doelen van de organisatie worden behaald.

7S-model: Systemen

Dit omvat alle denkbare systemen. Zoals werkwijzen, procedures, communicatiestromen en CRM-systemen.

7S-model: Structuur

De structuur van het bedrijf is zichtbaar in zaken als bureaucratie, taakverdeling, coördinatie, organogram, vastgelegde verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheid.

7S-model: Organisatiecultuur

De gezamenlijke opvattingen, de organisatiecultuur, staat in het midden van het model. Deze factor staat in het midden omdat  het een directe koppeling is tussen alle andere factoren. Belangrijke vragen zijn welke bedrijfscultuur er heerst en of er een sterk teamgevoel is. Is iedereen op de hoogte van de bedrijfsvisie en wordt deze dan ook nageleefd?

7S-model: Stijl

Dit gaat over de managementstijl. Gaan werknemers en managers met elkaar om als gelijken of is de organisatie erg hierarchisch? Een indicatie is ook de manier waarop inspraak is georganiseerd. Informeel of formeel. Zijn eigen ideeën welkom of gaat alles in vaste stramienen.

7S-model: Staf

Het grootste kapitaal van iedere organisatie is het personeel. Om de juiste mensen binnen te halen is een profiel waaraan nieuwe en bestaande medewerkers worden getoetst onmisbaar. Dit geldt overigens ook voor het management. Hoet wordt personeel geworven en beoordeeld? Hoe is de salarisstructuur en het beloningssysteem opgebouwd?

7S-model: Sleutelvaardigheden

De sleutelvaardigheden bepalen wat het bedrijf onderscheidt van de concurrent. Deze vaardigheden zijn lastig te kopiëren door de concurrent omdat ze voortkomen uit een combinatie van kennis, ervaring en onderlinge relaties binnen het bedrijf. Sleutelvaardigheden kunnen bijvoorbeeld zijn: snellere levering dan concurrent, betere kwaliteit of uniek maatwerk.

7S’en leiden tot S van Synergie

Synergie ontstaat wanneer alle factoren in het model op elkaar zijn afgestemd. Die komt tot uiting in een eenduidige strategie die voor iedere afdeling en medewerking helder is en laat zien hoe doelen worden bereikt.