Via opinie-leiders, mond-tot-mond reclame en marketingtactieken naar een hype

Je hebt een idee en/of doel. Via dit stappenplan kom je met behulp van veelgebruikte en geaccepteerde modellen tot een gestructureerd en overzichtelijk plan. Een plan dat je prima kunt presenteren. Ook geeft het inzicht in de samenhang tussen marketingmodellen en -theorieën die op deze site worden behandeld. Veel succes en plezier.

Van idee naar omzet met marketingplan

Wat is een marketingplan? En waarom schrijf je er een? Om met de eerste vraag te beginnen: er zijn verschillende definities van een marketingplan. Globaal komen ze allemaal op hetzelfde neer: in een marketingplan staat beschreven hoe je een doelgroep benadert om je product of dienst onder de aandacht te brengen. Een marketingplan wordt vaak geschreven om keuzes en uitgaven in marketing te verantwoorden richting belanghebbenden, zoals collega’s en investeerders.

Meerwaarde juiste vragen voor marketing

De grootste meerwaarde is echter het proces van het schrijven. Een marketingplan dwingt de opsteller(s) gestructureerd na te denken over bepaalde essentiële (marketing)vragen. Bij iedere stap moeten marketing keuzes worden gemaakt om het idee om te zetten in winstgevende product of dienst. Deze stappen worden ook behandeld op deze site:

In 7 stappen naar plan, en weer terug

Globaal gezien heeft een marketingplan altijd de volgende indeling:

  1. visie, missie en marktafbakening
  2. externe (markt)analyse
  3. interne (organisatie)analyse
  4. doelen en doelstellingen
  5. SWOT en keuze strategie
  6. invulling marketingmix
  7. evaluatiepunten en fall-back opties

De voorkeuren van afnemers en marktomstandigheden veranderen continu. Een marketingplan is nooit ‘af’. In de laatste stap wordt gekeken of gestelde doelen zijn gehaald, waarom dat wel of niet is gelukt en wat in het plan en de marketing moet worden aangepast om alsnog de gewenste resultaten te boeken. En zo begint het proces weer van voren af aan.