Destinatiemarketing draait om de kwaliteit van je productRamingen laten zien dat het inkomend toerisme naar Nederland jaarlijks gemiddeld met ruim 2% groeit. Deze ramingen komen echter niet vanzelf uit. Het NBTC besteedt in haar digitale magazine Destinatie Holland 2025 aandacht aan de vijf B’s van destinatiemarketing. Invulling en afstemming van de B’s bepaalt het succes van regiopromotie en destinatiemarketing. Van de B’s gaat er slechts een over promotie:

  • er moet voldoende capaciteit beschikbaar zijn (o.a. accommodaties)
  • de bestemming moet voldoende interessant zijn, er moet wat te beleven zijn
  • de bestemming moet bereikbaar en goed ontsloten zijn
  • het geleverde product moet betaalbaar zijn (goede prijs/kwaliteitsverhouding)
  • de bestemming moet voldoende bekend zijn (promotie)

Vier B’s gaan over product, één over promotie

Al deze B’s hebben invloed op het aantal bezoekers en de bijbehorende bestedingen. Als deze B’s niet goed op elkaar zijn afgestemd is de positionering niet eenduidig. De bezoeker ontvangst tegenstrijdige signalen en gaat twijfelen aan de gemaakte keuze. En dat is slecht voor de omzet. Bij city- en regiopromotie is het daarom van belang te onderkennen dat vier van de vijf B’s over product / het aanbod van de regio zelf gaan. Alleen de laatste gaat over promotie. Geld stoppen in promotie (de B van ‘bekend’) zonder naar de andere B’s te kijken leidt tot onvolledige en wankele positionering. Voor veel regio’s is het daarom van belang geld en tijd te stoppen in productontwikkeling met ondernemers, onderwijs en overheden.

De vijf B’s inzetten om buitenlandse toeristen te trekken

De vijf B’s worden op hun beurt weer beïnvloed door de externe omgeving. In het digitale magazine gaat het NBTC verder in op de randvoorwaarden waaraan regio moet voldoen. Hoe is het met deze randvoorwaarden gesteld in jouw regio?