social media persoonlijk netwerkHoe bouw je een succesvolle community? Een goed ontwerp is het halve werk. De juiste structuur maakt de community én het merk sterk. Laat daarna de community los. Richt je op het faciliteren van interacties tussen leden. Alleen een Facebookpagina is daarvoor niet genoeg. Alle contactmomenten zijn onderdeel van de community.

Een fanpage op Facebook is geen community

Steeds meer bedrijven en merken ontdekken de community als een waardevolle marketingtool. Helaas valt de toegevoegde waarde vaak tegen. Vaak doordat de community niet verder komt dan een fanpage op Facebook. Hoe zet je facebook en andere social media wel effectief in ter ondersteuning van je community? Het antwoord op deze vraag en nog zes andere tips voor het bouwen van een succesvolle community komen aan bod. Dit artikel is gebaseerd op ‘Getting brand communities right’ van Fournier en Lee (2009).

Tip 1: community is van de hele organisatie

Neem de community op in de bedrijfsstrategie en betrek meerdere afdelingen erbij. Voorkom dat alleen de (vaak kleine) marketingafdeling verantwoordelijk is. Het mes snijdt aan twee kanten:

  • hogere kwaliteit community-activteiten door voldoende gekwalificeerd personeel
  • ook niet marketing- en salesmensen leren de klant kennen

Tip 2: zet de leden van de community voorop

Mensen besteden tijd aan een community vanwege zeer uiteenlopende redenen. Voor sociale contacten, om steun te vinden, om vaardigheden op te doen, interesses te delen, antwoorden te vinden, etc. Heb niet de illusie het gedrag te kunnen sturen richting transacties. Wie het toch probeert, ziet zijn community snel verdwijnen.

Tip 3: een goed ontwerp maakt het merk sterk

Een sterk merk leidt niet automatisch tot een levendige gemeenschap. Het is andersom: het ontwerp van de community bepaald mede de kracht van het merk. Community’s zijn te verdelen in drie vormen:

  • Groep: leden delen zeer sterk dezelfde waarden en doelen, maar zijn onderling niet zo sterk verbonden. Voorbeelden: politieke partijen en kopers van ecologische producten
  • Netwerk: leden hebben sterke één-op-één relaties met andere leden die behoeften en ideeën delen. Voorbeelden: Facebook en groepen voor lotgenoten.
  • Verzamelpunt: leden voelen zich sterk verbonden met een centraal icoon en voelen zich minder verbonden met elkaar. Voorbeelden: Goede Tijden, Slecht Tijden en popsterren

Community’s met een netwerkstructuur zijn het meest robuust, door de vele en grote verscheidenheid aan onderlinge verbindingen. Voor een sterke community is de keuze van een passende inrichting van de community, bijvoorbeeld open of gesloten, belangrijk. Er zijn 9 zogenaamde scripts.

Tip 4: emoties vormen de basis, omarm conflicten

De beste manier om een groep te verenigen is een gezamenlijke vijand zoeken. Apple zet zich af tegen Microsoft, Jumbo tegen Albert Heijn. Een community met alleen vriendelijke en nette merkambassadeurs vormt geen stevige basis. Betrokkenheid uit zich juist in het tonen van emotie en aangaan van confrontaties. Er is niets mis mee om je af en toe, ook binnen de community en al dan niet op humoristische wijze, af te zetten tegen de concurrent. Modereer niet te streng en stook af en toe het vuurtje op.

Tip 5: ieder heeft zijn eigen rol in community

In een sterke community speelt ieder lid een rol. Het is een misvatting dat een community niet kan functioneren zonder ‘sterke leiders’ of gangmakers. Om deze reden vervullen moderators soms een zeer actieve rol. Dit is echter niet nodig en kan zelfs averechts werken. Het gevaar bestaat dat andere leden niet meer worden gehoord en daardoor hun bijdragen of lidmaatschap staken. Juist een community waarin iedereen een rol heeft, is vormt een echt netwerk.

Tip 6: Social media zijn maar een middel

Dikwijls staat social media centraal in de strategie rondom de community. Vaak vanwege de online exposure én omdat het past binnen een online strategie. Veel fanpages op Facebook zijn echter niet meer dan een digitale brievenbus. Hetzelfde geldt voor de meeste Twitter- en Instagram-accounts. Een stevige community is gebouwd op sterke onderlinge contacten en is ontworpen om die te bewerkstelligen. Vaak vormen offline activiteiten en bijeenkomsten hierin een belangrijke rol.

Tip 7: Laat de community vrij

Mensen zijn allergisch voor controle en (teveel) regels. Beschouw een community niet als een eigendom van de organisatie, maar als eigendom van de leden. Ga uit van het zelfreinigend vermogen binnen de groep. Iedere poging tot controle ‘van bovenaf’ wordt afgestraft met nog meer ongewenst gedrag of vertrek van leden.