zoekmachineoptimalisatie met keywords en seo15% van de factoren waarop Google websites rankt hebben te maken met keywords. Een goed startpunt om met SEO hoger in Google te komen is dan ook keyword optimalisatie. Dit begint met helder krijgen welke zoekwoorden je doelgroep gebruikt. Vervolgens maak je keuzes tussen de mogelijke keywords. De KEI-score helpt zoekwoorden te vinden waarop veel wordt gezocht, maar waarop relatief weinig concurrentie is. Gebruik van long tail keywords verbetert effectiviteit van je SEO. Per pagina verwerk je een andere combinatie van keywords door ze consistent overal in de pagina toe te passen.

Keywords basis SEO optimalisatie

Google gebruikt ruim 200 factoren om een website te ranken. Bij ongeveer 15% van deze factoren speelt  het gebruik van keywords / zoekwoorden op webpagina een rol. Denk hierbij aan:

 • keywords in de url en het top level domein
 • gebruik van zoekwoorden in je paginatitels
 • h1 en h2 tussenkoppen die keywords bevatten
 • keywords in titels en alt-tags van afbeeldingen en video’s
 • zoekwoorden in de metatags en metatitels, etc.

 

Andere belangrijke factoren naast keywords

Keyword optimalisatie is een belangrijke stap naar een goede ranking in Google voor je website. Het is echter niet de oplossing voor alles. Google kijkt bijvoorbeeld ook naar:

 • het aantal plus kwaliteit van de inkomende en uitgaande links,
 • aantal woorden op een pagina en structuur van de tekst
 • SSL-certificaat en W3C-validatie
 • laadtijd van de pagina en leeftijd van het domein

 

Keyword optimalisatie als startpunt

Keyword optimalisatie is een goed punt om mee te beginnen, omdat:

 • je dit snel kunt aanpassen en helemaal zelf kunt bepalen
 • implementatie geen tot weinig technische aanpassingen in de website vraagt
 • juiste keuze van zoekwoorden leidt tot bereik van de gewenste doelgroep

Persona en customer journey voor juiste zoekwoorden

De eerste stap in seo optimalisatie met behulp van keywords ligt buiten de website. Het begint bij inzicht in het keyword gebruik van de huidige of gewenste doelgroep. Zodat je je website kunt optimaliseren met de zoekwoorden die zij intikken. Dit vraagt inzicht in de manier waarop mensen uit de doelgroep zoeken (gedrag). En om inzicht in wat ze belangrijk vinden in producten (waarden). Hiervoor kun je een combinatie van manieren gebruiken:

 • vraag klanten welke zoektermen ze gebruiken voor ouw of een soortgelijk product
 • observeer klanten terwijl ze zoeken naar jouw of een soortgelijk product
 • kijk op fora en in groepen welke termen de doelgroep gebruikt
 • stel een Buyer Persona samen voor meer inzicht in (zoek)gedrag en zaken waar je klant op zoekt, omdat hij of zij die belangrijk vindt (waarden)
 • maak een Customer Journey om na te gaan welke keywords in welke fase van het zoekproces worden gebruikt
 • tot slot kun je via Google Search Console zien met welke zoekwoorden klanten op je site komen. Dat kan je op ideeën brengen. En het laat zien waarop je nu goed, en niet goed wordt gevonden. Je kunt dan meteen aan de slag met het toevoegen van keywords waarop je nu slecht wordt gevonden.

Keywords voor SEO optimalisatie op je website

Uit de analyse van het keyword gebruik door de (potentiële) klanten / de doelgroep(en) komen mogelijke zoekwoorden naar voren. Wellicht zijn dit er erg veel. En uiteraard vraagt het toevoegen van content met de juiste keywords ook een investering. Een inschatting van het extra verkeer dat elk toe te voegen zoekwoord oplevert, is daarom belangrijk. Mogelijke hulpmiddelen bij het bepalen de toe te voegen zoekwoorden (en de prioriteit daarvan)  zijn:

 • Google Trends geeft de verhouding in zoekvolumes van keywords ten opzichte van andere keywords weer. Het zegt niets over het aantal zoekopdrachten per keyword. Je kunt wel zien dat op keyword A 25% meer wordt gezocht dan op keyword B. Maar je ziet niet of er 1.000, 10.000 of 100.00 keer op keyword A is gezocht.
 • de Zoekwoordplanner van Adwords geeft suggesties op basis van aantal zoekacties en concurrentie op een zoekwoord. Je kunt zien wat het zoekvolume per maand is op een zoekwoord, en je krijgt een indicatie van de concurrentie op dat zoekwoord.
 • De tool Wordstream Keywords kan je ook helpen de zoekvolumes te achterhalen.

vergelijking in zoekvolumes tussen zoekwoordne ten behoeve van seo

Vergelijking aantallen zoekopdrachten voor ”keyword’, ‘zoekwoord’ en ‘key word’ via Google Trends

Kiezen tussen keywords voor SEO optimalisatie

Met behulp van de gegevens uit Google Adwords kun je de Keyword Efficiency Index (KEI) berekenen. Hierbij deel je het aantal maandelijkse zoekopdrachten op een keyword door het totaal aantal webpagina’s dat deze keywords gebruikt (de concurrentie). Dit laatste getal kun je vinden door naar Google te gaan en in de zoekbalk te typen ‘allintitle: keyword’. Waarbij ‘keyword’ staat voor het zoekwoord waarvoor je KEI wilt berekenen. Vervolgens kijk je hoeveel  zoekresultaten Google heeft gevonden.

Bijvoorbeeld: op ‘SEO optimalisatie’ zijn er per maand gemiddeld 500.000 zoekopdrachten. Wanneer ik in Google ‘allintitle: SEO’ invoer, zijn er 11,7 miljoen zoekresultaten (in groen omcirkeld) in de afbeelding hieronder. Nu deel ik 500.000 door 11,7 miljoen en krijg ik een KEI-score van 0,43. Hierbij geldt: hoe meer zoekopdrachten en hoe minder concurrentie, hoe hoger de KEI-score. De KEI geeft daarmee een indicatie of het mogelijk is een goede ranking te halen op een keyword. Een andere belangrijke indicatie daarvoor is de kwaliteit van de concurrerende websites.

Allintitle zoekopdracht in Google om concurrentie op keywords voor seo vast te stellen

Vaststellen aantal concurrerende sites op keywords via ‘allintitle’

Op basis van bovenstaande informatie maak je vervolgens een keuze tussen de verschillende mogelijke keywords. Je kijkt welke zoekwoorden je wel, niet of wellicht in een latere fase gaat toevoegen. De KEI-score kan hierbij een indicatie geven. Waarna je vervolgens voor de woorden met hoogste KEI-score een vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de concurrenten.

Beter ranken met specifieke long tail keyword combinaties

De concurrentie op veel keywords is groot. Door langere combinaties (zogenaamde ‘search queries’) van keywords te maken, verklein je het aantal concurrenten. Dit zijn de long tail keywords. Kenmerkend is dat de concurrentie en het zoekvolume relatief laag zijn, doordat het gaat om combinaties van 3 of 4 keywords. Vaak daalt het aantal concurrenten in verhouding sneller dan het aantal zoekopdrachten. Wat een hogere KEI-score met zich meebrengt. Er zijn minder sites die de dezelfde specifieke combinatie van keywords gebruiken. Via de handig tool Ubersuggest krijg suggesties voor longtail (combinaties van) zoekwoorden. Je voert een keyword in, en ziet gelijk welke uitbreidingen er mogelijk zijn om tot ong tail keywords te komen.

Ook via het auto-aanvullen van zoekopdrachten door Google kun je veel gebruikte combinaties van zoekwoorden vinden. Start met typen, en zie met welke aanvullingen Google komt. Dat zijn combinaties van zoekwoorden waar veel op wordt gezocht.

Auto-aanvullen keywords door Google

Gebruik auto aanvullen in Google voor keyword suggesties

Neem de situatie waarbij het keyword ‘SEO’ wordt uitgebreid naar de search query ‘SEO optimalisatie’. Wanneer ik in Google ‘allintitle: SEO optimalisatie’ invoer, zijn er 8.730 zoekresultaten. Google Adwords geeft aan dat er gemiddeld 5.000 keer per maand op wordt gezocht. Dit betekent een KEI-score van 0,57 (5.000 gedeeld door 8.730). Ruim 35% hoger dan wanneer ik alleen het keyword ‘SEO’ kies. Bovendien weten mensen die een specifiekere zoekopdracht plaatsen al beter waar ze naar op zoek zijn. Ze zijn al verder in hun customer journey / het aankoopproces, wat de conversie verhoogt. Onderstaande grafiek laat zien dat meer dan 70% van de search queries / combinaties van zoekwoorden 100 keer of minder per maand wordt ingegeven.

Verdeling aantallen zoekopdrachten tussen short- en long tail keywords voor SEO op websites

Verband tussen aantal zoekopdrachten en aantal verschillende gebruikte zoekwoorden

Keywords in SEO structuur van website verwerken

Hierboven staat beschreven hoe je komt tot (combinaties van) keywords waarmee je vindbaar bent voor je doelgroep in zoekmachines. Als je de zoekwoorden weet, moet je ze zo consistent mogelijk in je site verwerken. Consistent wil zeggen in:

 • de url
 • je paginatitels
 • h1, h2 en h3 (tussen)koppen
 • titels en alt-tags van afbeeldingen en video’s
 • de metatags en metatitels
 • interne en uitgaande links
 • je tekst (maar niet teveel)
 • etc.

Kortom: je verwerkt de keywords overal waar tekst staat in je pagina. Ook in tekst die niet direct zichtbaar is voor de bezoeker. Zoals metatags en alt-tags. Installeer ook de Yoast SEO plugin als je WordPress gebruikt. Die helpt door aan te geven op welke onderdelen binnen je pagina beter kunnen voor SEO op basis van de door jouw aangegeven keywords.

Keywords voor SEO optimaliseren per pagina op je website

Google beoordeeld iedere pagina afzonderlijk en kijkt daarbij naar de genoemde 200 factoren. Een deel van die factoren heeft betrekking op het complete domein. Voor de meerderheid geldt echter dat ze per pagina zijn in te vullen. Zorg dat je iedere pagina optimaliseert voor een unieke combinatie van zoekwoorden. Op die manier kun vele verschillende combinaties van long tail keywords toepassen. Zorg per pagina wel voor voldoende content. Google waardeert pagina’s met meer dan 300 woorden hoger dan pagina’s met kortere teksten.

Iedere website pagina andere combinatie zoekwoorden

Je mag best een bepaald zoekwoord op meerdere pagina’s gebruiken, maar zorg dan dat je het combineert met steeds andere zoekwoorden. Maak combinaties van 3 of 4 woorden. Door het gebruik van specifieke combinaties krijg je gerichter publiek. En dit moet je dan ook weer consistent overal op de pagina doorvoeren, in titels, koppen, bestandsnamen, metatags, etc. De concurrentie is voor mij veel te groot om bovenaan komen op het woord ‘seo’. Maar op de specifieke combinatie van ‘Seo’, ‘keyword’, ‘optimalisatie’ en ‘Google’ heb ik al heel wat minder concurrentie. Bovendien is het waarschijnlijk dat dit ook bezoekers oplevert die meer op in mijn doelgroep vallen doelgroep dan een algemene term. Op andere pagina’s binnen site gebruik ik dan weer een afwijkende combinatie van woorden. Bijvoorbeeld ‘sea’ in plaats van ‘seo’, maar wel in combinatie met de woorden ‘keyword’, ‘optimalisatie’ en ‘Google’.


Over de auteur

Nick Nijhuis vergroot als marketingcoach de opbrengsten uit online marketing. Daarnaast is hij hogeschooldocent en projectleider op het gebied van digital marketing.