Doelgroepen bereiken door de marketingfunnel met marketing automation platform

Al enkele jaren is marketing automation een ‘trending topic’. Vanwege de beloftes over meer conversies en een hoger conversiepercentage. Het zorgt ervoor dat potentiële klanten vaker en/of sneller tot aankoop overgaan. Welk automation platform kies je? Of zijn de gratis marketing automation functionaliteiten van bijvoorbeeld Mailchimp voor jou voldoende. Lees het hieronder.

Wat is een marketing automation platform?

Marketing automation is niets meer dan een reeks opvolgende geautomatiseerde marketingacties die gestart worden op basis van een bepaald signaal.  Signalen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • een inschrijving op een nieuwsbrief
 • een bezoek aan specifieke webpagina(‘s)
 • downloaden van een app
 • bekijken van een video
 • plaatsen van producten in een digitale winkelmand

Vrijwel alle acties die iemand online kan uitvoeren en waarbij content van de organisatie betrokken is kunnen als signaal dienen. Wat is een marketing automation platform? Het is software die je in staat stelt de signalen te registreren en op basis een reeks voorgeprogammeerde marketingacties te starten.

Marketing automation bij nieuwsbrief

Aan ieder signaal kan een ‘marketing automation funnel worden gekoppeld’. Deze kan bestaan uit één uiting, of uit tien. Het aantal en inhoud van de signalen bepaal je zelf in het marketing automation platform. Hieronder de stappen in een marketing automation funnel na inschrijving op een nieuwsbrief. Na het signaal zet het marketing automation platform de vooraf ingestelde stappen in werking:

 1. bezoeker meldt zich via website aan voor een nieuwsbrief (signaal)
 2. direct na aanmelding ontvangt hij of zij een bevestiging
 3. na 2 dagen wordt de vorige nieuwsbrief ‘als opwarmertje’ toegestuurd
 4. weer 4 dagen later wordt gevraagd naar de interesses
 5. tot slot ontvangt hij of zij de, op zijn interesses afgestemde, nieuwsbrief

Bovenstaande is slechts een simpel voorbeeld. Het laat zien hoe de interesse  van de bezoeker wordt vastgehouden tot de volgende nieuwsbrief verschijnt. Ook biedt dit de mogelijkheid de hoeveelheid vragen bij inschrijving te beperken. Waardoor minder mensen afhaken. De interesses worden later apart gevraagd.

Conversie dankzij marketingfunnel automation

Het succes van marketing automation is te verklaren vanuit de marketingfunnel. Marketing automation stimuleert de klant de fasen in de funnel (sneller) te doorlopen. De funnel en mogelijke fasen zijn hieronder weergegeven.

Online marketingfunnel 6 B stappenplanMarketingfunnel met 6 fasen die de klant doorloopt

Marketing(funnel) automation zorgt de de klant berichten ziet /krijgt gericht op zijn fase in de funnel. Klanten die nog in de fase ‘boeien’ zitten, krijgen een interessant artikel over een product. En wellicht enkele dagen later informatie over de prestaties van dat product en vergelijking tot soortgelijke producten. Om de klant zo te begeleiden naar de fase ‘beslissen’. Hierdoor maken ze sneller de volgende stap. En haken ze minder snel af.

Marketingfunnel nieuwsbrief  van ‘bestellen’ naar ‘binden’

Het gedrag van een bezoeker / (potentiële klant) laat zien in welke fase hij of zij zit. Bij het voorbeeld van de nieuwsbrief is duidelijk dat de klant al in de fase van ‘bestellen’ zit. In dit geval geen product, maar wel een conversie in de vorm van een nieuwsbriefinschrijving. De geautomatiseerde marketingcommunicatie is er vervolgens op gericht om hem of haar te ‘binden’. Bijvoorbeeld door:

 • acties gericht op loyaliteit
 • voordeel voor ‘alleen voor nieuwsbrieflezers’
 • exclusieve content / downloads, etc.

Gedrag bezoeker / klant bepaalt marketingcommunicatie

Bij inschrijving voor een nieuwsbrief is de fase duidelijk. Hoe werkt marketingautomation bij bijvoorbeeld websitebezoekers? In basis op dezelfde manier. Door het gedrag op de site te analyseren kan de fase waarin een bezoeker zit worden bepaald. Zo zullen nieuwe bezoekers vaak op de homepage en/of pagina’s met algemene informatie bezoeken. Als mensen blogs op de site leven is het aannemelijker dat ze ‘geboeid’ zijn. Terwijl pagina’s met gedetailleerde productinformatie vaak in de belangstelling staan van bezoekers die willen ‘beslissen’.

Analyseer gedrag en voorspel de beslisfase

Met behulp van bijvoorbeeld Google Analytics krijg je inzicht in de paden die bezoekers op je site volgen. Analyseer het gedrag van bezoekers die de hele funnel hebben doorlopen. Met terugwerkende kracht ontstaat inzicht welke pagina’s bij welke fase in de customer journey van de klant horen. De fase in de customer journey kan vervolgens worden omgezet naar de fase in de marketingfunnel.

Google Analytics Gedragsstroom diagram bron/medium

Inzicht in de paden die bezoekers door je site volgen met Google Analytics

Marketing automation platform kiezen

Welk marketing automation platform geschikt is, hangt af van wat je wil. Globaal zijn er drie soorten tools te onderscheiden met elk hun sterk en zwakke punten:

 • CRM-aanbieders als Oracle en Salesforce hebben hun oorsprong in de dataverzameling- en opslag. Via een code in de website ontvangen zij data over bezoekgedrag en bezoekers. Een koppeling met het e-mail systeem zorgt dat ook geautomatiseerd berichten kunnen worden verstuurd
 • aanbieders als Hubspot en Marketo starten vanuit de site. Dit betekent dat de site op hun platform draait. Ze tonen persoonlijke pagina’s aan bezoekers. Hier is ook een eigen e-mail systeem aan gekoppeld. Informatie over gedrag op de site slaan ze zelf op, voor andere informatie (telefonisch contact, afspraak, aankoop buiten de website, etc.) wordt input uit een CRM-systeem gebruikt.
 • e-mail systemen als Mailchimp, Clang, Tripolis en Mailplus  leggen de koppeling met de site veelal via een code in de site. Bij bepaalde acties of bepaalde bezoekers wordt het e-mail systeem getriggered. Het systeem verstuurt een e-mail versturen op basis van gedrag op de website. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid informatie in te laden die via andere kanalen (bijvoorbeeld vanuit een CRM-applicatie) binnenkomt.

Bepaal succesfactoren en specificaties marketing automation

Bepaal eerst aan welke specificaties het marketing automation platform moet voldoen. Om dit te doen leidt je uit het einddoel de succesfactoren af. Een succesfactor kan bijvoorbeeld het herkennen van een prospect op de site zijn. Kijk daarna aan welke specificaties, ofwel KPI’s, het marketing automation platform moet voldoen om de succesfactoren te kunnen ondersteunen.

Verband tussen strategie, Kern Succes Factoren en Kritieke Proces Indicatoren

Stappenplan van doelstelling naar specificaties of KPI’s

Als alleen geautomatiseerd een of meerdere e-mails na een nieuwsbriefinschrijving of bestelling moeten worden verstuurd, is een e-mail oplossing meer dan voldoende. Als het echter de bedoeling is dat de verkoopafdeling een seintje krijgt als een bekende klant of prospect een bepaalde pagina heeft bekeken, dan is een oplossing vanuit CRM meer aan te raden.

Beginnen met marketing automation platform

Als je geen ervaring heb met marketing automation kun je hiervoor een bureau inschakelen. Je kunt ook zelf aan de slag gaan. In beide gevallen is het goed ervaring op te doen met de werkwijze achter marketing automation.  Via Mailchimp kun je gratis kennismaken met de principes van marketing automation. Voor sommigen zal deze optie (voorlopig) genoeg zijn, voor anderen is het al snel te weinig. Het opdoen van ervaring staat echter in eerste instantie voorop. Dit komt hoe dan ook bij grotere trajecten of in contacten met bureaus ook van pas.

Marketing automation via Mailchimp

Starten met marketing automation via Mailchimp is makkelijk. Heb je nog geen account, maak er dan eerst een aan. Nadat je dat hebt gedaan kom je op de homepage. Kies hiervoor create campaign. Dit is hieronder groen omcirkeld.

Mailchimp homepage create campaign omcirkeld

Create campaign in Mailchimp

Vervolgens verschijnt een pagina met keuze uit verschillende soorten campagnes. Kies ‘Create an email’. Zoals hieronder aangegeven.

Mailchimp homepage soort campagne kiezen create an email omcirkeld

Kies uit de verschillende soorten campagnes in Mailchimp ‘Create en Email’

Maak vervolgens een ‘Automation Email’ door voor ‘Automated’ te kiezen. Dit is aangegeven in onderstaande afbeelding.

Mailchimp keuze soort e-mail omcirkeld

 

 

Mailchimp biedt de mogelijkheid een geautomatiseerde e-mail campagne te starten

Mailchimp biedt een aantal vooraf geconfigureerde campagnes. Deze dekken de meest voorkomende campagnes op het gebied van marketing automation af. Daarbij checkt mailchimp automatisch of alle benodigde informatie aanwezig is om de gekozen campagne te kunnen uitvoeren. Voorbeelden van beschikbare ‘kant-en-klare’ e-mail automation campagnes zijn:

 • marketing automation campagnes op basis van inschrijvingsactiviteiten
 • ondersteuning van e-commerce activiteiten met marketing automation
 • campagnes met marketing automation op basis van datum
 • API’s om een marketing automation campagne te starten

Vooral het aantal mogelijkheden op het gebied van e-commerce ondersteuning is behoorlijk groot voor een gratis tool. Om dit te implementeren met je webshop wel een koppeling met Mailchimp hebben. De platformen Shopify, Magento, BigCommerce, WooCommerce en PrestaShop worden ondersteunt. Lees meer op de kennispagina van MailChimp.

Simpele welkomstcampagne voor inschrijvers

We gaan weer even terug naar het voorbeeld van de nieuwsbriefinschrijving helemaal aan het begin. We kiezen voor ‘subscriber  activity’ (inschrijvingsactiveiten) bij de keuze voor de soort geautomatiseerde e-mail in het hiervoor getoonde scherm. Vervolgens komt onderstaand scherm naar voren.

Mailchimp welkom nieuwe inschrijvers keuze omcirkeld

Een welkomstcampagne instellen voor nieuwe nieuwsbriefabonnees

Op de pagina geef je aan dat je een welkomstboodschap (welcome message) wil sturen. Vervolgens geef je de campagne een naam (onder Campaign Name) en je selecteert een lijst met e-mail adressen (select a list) waaraan de lijst gekoppeld wordt. Klik vervolgens op ‘Begin’.

Mailchimp trigger marketing automation design e-mail omcirkeld

Stel het signaal (de trigger) in en bepaal het schema

Tot slot geef je aan bij welk signaal (de trigger) het proces in gang wordt gezet. Hierbij is het ook mogelijk het schema aan te passen. Vervolgens ga je de e-mail(s) ontwerpen die inschrijvers krijgen. Dit gaat hetzelfde als wanneer je een gewone e-mail in Mailchimp vormgeeft.

Tot slot de privacywetgeving GDPR en AVG

Onder de nieuwe GDPR en AVG privacywetgeving zijn er strenge eisen aan het omgaan met persoonsgegevens en verstrekken aan derden. Ook bedrijven die je inschakelt om bijvoorbeeld een nieuwsbrief  te versturen vallen onder ‘derden’. Lees waar je op moet letten als je data deelt.


Over de auteur

Nick Nijhuis vergroot als marketingcoach de opbrengsten uit online marketing. Daarnaast is hij hogeschooldocent en projectleider op het gebied van digital marketing.