e-mail marketing automation gouden combinatie voor conversie en effectE-mail marketing automation leidt tot meer conversie heeft onderzoek aangetoond. Het zorgt dat een groter deel van de klanten de marketingfunnel doorloopt. Waardoor het aantal micro-conversies stijgt en aankopen toeneemt. Ook kan (e-mail) marketing automation de doorlooptijd verkorten. Om te starten heb je een marketing automation platform nodig. Dat klinkt groot, maar dat hoeft niet. Je kunt klein beginnen. Hoe je start en wat de vervolgopties zijn leg ik hieronder aan de hand van mijn eigen ervaringen uit.

E-mail marketing automation starten

Eerder schreef ik een artikel waarin ik uitleg hoe je kunt starten met marketing automation in Mailchimp. Daarin worden de begrippen en basis van e-mail marketing automation uitgebreid uitgelegd. Nu volgt een korte samenvatting. Te beginnen met de vraag: ‘wat is marketing automation?’ Marketing automation omvat een reeks marketingacties die worden gestart op basis van een bepaalde actie of eigenschap van een klant. Acties zijn bijvoorbeeld:

 • informatieaanvraag doen
 • inschrijving voor nieuwsbrief
 • volledig afronden van een bestelling
 • niet volledig afronden van een bestelling

Eigenschappen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • woonplaats
 • geboortedatum (verjaardag)
 • bepaalde datum van inschrijving

Wanneer een van te voren ingestelde actie wordt uitgevoerd en/of een klant voldoet aan een bepaalde eigenschap, wordt de e-mail automation gestart. Deze actie of eigenschap wordt een ’trigger’ genoemd.

E-mail Marketing automation aanbieders

Mailchimp biedt de mogelijkheid e-mails geautomatiseerd te versturen. Ook in Clang, Tripolis en Mailplus en het eveneens gratis Mailerlite kunnen geautomatiseerde e-mail flows worden gemaakt. De reden om in deze uitleg voor Mailchimp te kiezen is dat gratis en veelgebruikt is. Maak  je gebruik van een andere aanbieder: geen probleem. De stappen en instellingen zijn bij alle aanbieders grotendeels gelijk.

Basis e-mail marketing automation Mailchimp

Voor wie nieuw is volgen hieronder kort de eerste basisstappen. Ga naar Mailchimp, maak een account aan of log in en volg de stappen:

Kies op de homepage ‘create campaign’, zie hieronder groen omcirkeld in de afbeelding

Mailchimp homepage create campaign omcirkeld

 

Klik ‘create campaign’ om te starten met e-mail marketing automation

Vervolgens kies je ‘Create an e-mail:

Mailchimp homepage soort campagne kiezen create an email omcirkeld

Selecteer ‘Create an e-mail’ uit de verschillende soorten campagnes

Kies vervolgens voor ‘Automated’ om een geautomatiseerde e-mail flow te starten

Mailchimp keuze soort e-mail omcirkeld

Selecteer ‘automated’ om geautomatiseerde e-mail campagne te starten

Voor de meest voorkomende e-mail flows biedt Mailchimp standaard e-mail automation flows. Lees voor meer informatie over de standaardmogelijkheden het artikel starten met marketing automation in Mailchimp. In dit artikel ga ik een stapje dieper: het zelf opzetten en inrichten van een e-mail flow.

Opzetten custom marketing automation flow

Om zelf je e-mail automation flow in te richten kies je voor ‘Custom’ in het hiervoor getoonde scherm ‘Creatie an Automation Email’. Je krijgt dan onderstaand scherm te zien:

Mailchimp aanmaken custom marketing automation campagne menu

Campagne een naam geven en een adressenlijst selecteren

Hier geef je de campagne een naam, zodat je hem later terug kunt vinden. Standaard is de naam ‘Automated’. Vervolens kies je de adreslijst waarnaar de geautomatiseerde e-mail marketing campagne zal worden gestuurd. Alleen personen die op de geselecteerde lijst staan én een bepaalde actie uitvoeren of bepaalde eigenschap vertonen ontvangen de berichten. De actie of eigenschap bepaal je later. Hier moet je goed checken of iedereen die je wilt bereiken, ook in de gekozen adreslijst zit. Het is niet mogelijk de gekozen lijst later nog te wijzigen. Klik daarna ‘Begin’

Instellen start e-mail automation

Nadat je op ‘Begin’ hebt geklikt, om je in het volgende scherm (zie hieronder). Als je rechtsboven op ‘Edit Workflow Settings’ klikt (omcirkeld) kun je onder de naam en het e-mail adres waar vandaan de campagne wordt gestuurd aanpassen. Ook kun je hier aangeven of het ’to’ veld gepersonaliseerd moet worden met voor- en achternaam. De ontvangen ziet dan zijn of haar voor- en achternaam als geadresseerde, in plaats van het e-mail adres. Dit kan alleen als voor- en achternaam in de adreslijst staan.

Mailchimp custom e-mail marketing automation campagne edit workflow settings omcirkeld

Acties, eigenschappen en settings instellen custom e-mail marketing

Verder is de plaats om aan te geven wat de trigger is voor de start van de e-mail marketing automation. Hier geef je aan bij welke actie of eigenschap van een van de personen op de adreslijst de eerste e-mail wordt gestuurd. Klik op ‘Edit trigger’ en vervolgens linksboven op ‘new trigger’ om dit in te stellen. Het volgende scherm verschijnt.

Mailchimp Mailchimp edit trigger custom e-mail marketing automation campagne

Instellen actie of eigenschap voor start e-mail marketing automation

Niet iedere trigger is geschikt om als start te dienen. In de praktijk komt het er op neer dat er drie mogelijke soorten triggers zijn om een e-mail automation flow te starten.

 • trigger op basis van activiteit in een andere campagne, zoals:
  • e-mail campagne wel of niet ontvangen
  • e-mail campagne wel of niet geopend
  • wel of niet geklikt in e-mail campagne
 • trigger op basis van eigenschap in adreslijst bij huidige campagne, zoals:
  • wijziging of inhoud veld in adreslijst (bijv. geboortedatum)
  • inschrijving, zelf of toegevoegd door beheerder
  • toevoeging of verwijdering op groep binnen lijst
 • trigger op basis van e-commerce activiteit, zoals:
  • (geen) aankoop van een (specifiek) product
  • verlaten van winkelwagen of shop zonder aankoop

Voor het gebruik van e-commerce triggers is het wel noodzakelijker om code toe te voegen aan de website.

Vertraging en aanvullende instellingen bepalen

Klik na het kiezen van de juiste trigger op rechtsboven op ‘update trigger’. Vervolgens verschijnt een scherm zoals hieronder. Allereerst wordt aangegeven hoe groot de vertraging (delay) moet zijn nadat de trigger is bereikt. Dit kan uiteenlopen van direct tot meerdere weken. Het veld ‘settings’ verschijnt soms wel, soms niet. Dit hangt af van het gekozen soort trigger. Als het een trigger op basis van activiteit in een andere campagne betreft, moet worden aangegeven naar welke campagne moet worden gekeken.

Mailchimp trigger not opened campaign custom e-mail marketing automation campagne

Bepalen vertraging (delay) en instelling na trigger in e-mail marketing campagne

In bovenstaand voorbeeld ontvangt iedereen die de campagne ‘1e mail nieuwe inschrijving nieuwsbrief’ niet heeft geopend, na twee dagen een herinnering. Vervolgens bepaald je de inhoud van de e-mail door de e-mail template te vullen. Hierbij kunnen via ‘Schedule’, ‘Segment’ en ‘Action’ nog specifiekere eisen bij het versturen van mail worden meegegeven. Het gaat te ver daar hier op in te gaan. Klik op ‘Design Email’ zoals in de afbeelding hieronder omcirkeld om de e-mail op te maken.

Mailchimp custom e-mail marketing automation campagne Design Email omcirkeld

Bepaal inhoud e-mail in marketing automatisering via ‘Design Email’

Het opmaken van een een e-mail gaat op dezelfde wijze als bij een reguliere campagne in Mailchimp. Wanneer de e-mail is opgemaakt kun je desgewenst nog een e-mail toevoegen door op ‘Add Email’ te klikken.

Mailchimp custom e-mail marketing automation campagne Add Email omcirkeld

Voeg een e-mail toe in de marketing automation via ‘Add Email’

Als je ervoor kiest een e-mail toe te voegen, krijg je opnieuw de vraag bij welke trigger de e-mail moet worden geactiveerd. Hierbij bestaat de keuze uit vier soorten triggers. Drie zijn hetzelfde als bij de start van de automation flow. Echter kan nu ook een trigger worden gekozen op basis van de voorgaande e-mail. Het volgende bericht kan dan worden toegestuurd op basis van:

 • ontvangen van de vorige e-mail
 • wel of niet openen van de vorige e-mail
 • wel of niet op een (specifieke) link geklikt in de vorige e-mail

Voorbeeld complete e-mail automation flow

Vervolgens moet weer worden bepaald hoeveel vertraging (delay) gewenst is nadat een van de triggers optreedt. En zo kunnen aan een e-mail marketing automation flow zoveel e-mails worden toegevoegd als gewenst. Een voorbeeld van zo’n flow is hieronder opgenomen. Zichtbaar is dat de e-mail automation start als iemand zich inschrijft of door de beheerder wordt ingeschreven. Vervolgens krijgt de abonnee de tweede mail zeven dagen na de eerste. De derde mail verschijnt dan weer veertien dagen na de tweede in zijn of haar mailbox.

Mailchimp custom e-mail marketing automation campagne volledig

Voorbeeld e-mail automation flow

Dit artikel geeft op hoofdlijnen de mogelijkheden en ervaringen met e-mail marketing automation via Mailchimp weer. Zowel het aantal e-mail als het aantal opties dat kan worden toegevoegd is groot. De beste tip is het zelf te proberen. Dat kan gratis, en er zijn voldoende instructies te vinden. Heel veel succes.


Over de auteur

Nick Nijhuis vergroot als marketingcoach de opbrengsten uit online marketing. Daarnaast is hij hogeschooldocent en projectleider op het gebied van digital marketing.