Een goede digital marketing specialist selecteren

Digital marketing verandert snel. Door nieuwe technologieën en veranderende klantvoorkeuren. Een uitdaging voor digital marketing specialisten. Bekijk de zeven eigenschappen van een marketing specialist digital marketing bureau dat dit begrijpt en hierin succes kan boeken.

Deze zeven eigenschappen zijn:

  • goede reviews op Linkedin en binnen je netwerk
  • bezoekt regelmatig workshops, masterclasses, congressen, etc.
  • bezit recente certificaten van gevolgde trainingen of cursussen
  • kan helder uitleggen wat hij of zij gaat doen en hoe
  • is actief via fora, blogs, brancheorganisaties, etc.
  • werkt met KPI’s en een plan om resultaat te meten
  • zet (A/B)testen in om het resultaat te optimaliseren

Goede reviews en aanbevelingen voor digitale marketing specialist

Reviews kun je vinden op bijvoorbeeld Google en LinkedIn. Staar je niet blind op het cijfer alleen. Kijk ook naar andere kenmerken van reviews online. Zoals aantallen, recentheid en de toelichting erbij. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er lagere waarderingen zijn gegeven voor onderdelen die voor jou helemaal niet van belang zijn. Of omgekeerd: het gemiddelde cijfers is hoog, maar de beoordeling voor de dingen waar jij naar op zoek bent, valt tegen.

Reviews NickLink Google 4,8 Marketing specialist digital marketing bureau
Voor een volledig beeld moet je verder kijken dan alleen het cijfer

En dan is er ook nog de vraag waarom een score laag is. Wellicht was beoordelaar op zoek naar specialist die alles uit handen neemt. Terwijl deze marketing specialist digital juist uitlegt aan zijn klanten ze begeleid om het zelf te doen. Als dat is wat jij wilt, is de review voor jou niet relevant. Hetzelfde geldt wanneer je in je netwerk om tips of referenties over een digital marketing specialist vraagt. Vraag door over het ‘waarom’ van een tip of referentie.

Digital en online kennis is aantoonbaar up-to-date

In een snel veranderend omgeving als digital marketing moet het bijhouden van alle ontwikkelingen verankert zijn. Net als het aanleren van nieuwe vaardigheden. Dat permanente educatie hoog op de agenda staat van een digital marketing specialist of digital marketing bureau blijkt onder andere uit:

  • bezoeken aan congressen, seminars, workshops, etc.
  • bezit certificaten van recent gevolgde trainingen
  • activiteiten als docent, mentor, etc. in digital marketing

In de marketing heeft NIMA bijvoorbeeld de SMP (senior marketing professional) en SDP (senior digital professional) titels. Deze garanderen een minimaal niveau en permanente educatie door de gebruiker van de titel.

NIMA garandeert permanente educatie via SMP en SDP titels

Marketing specialist digital marketing bureau? Wat doe je?

‘Pas zodra je het een ander goed kunt uitleggen, snap je zelf helemaal hoe het zit’. Met andere woorden: een marketing specialist of digital marketing bureau moet helder, concreet en beknopt kunnen uitleggen hoe ze jou probleem gaan oplossen. Lukt dat niet, dan hebben ze het (nog) onvoldoende helder.

Kijk ook of de specialist en/of het bureau vragen beantwoorden op fora. Of een blog over digital marketing bijhouden. Of vlogs maken daarover. Want ook dat wijst er op dat men in staat is het helder en overzichtelijk uit te leggen. Dit helpt je een succesvol online marketing adviesbureau selecteren.

Resultaten meten, testen en optimaliseren

Een goed (Google) analytics meetplan om de opbrengst (ROI) van de digital marketing activiteiten te bepalen. Om dat nauwkeurig te kunnen doen moet het meetplan de KPI’s bevatten zodat vooraf duidelijk is wat wordt gemeten. Bovendien zijn goede KPI’s afgeleid uit de organisatiedoelen. Daardoor is zeker dat de marketingactiviteiten ook daadwerkelijk bijdragen aan de organisatiedoelen. Zie het verband tussen KPI en organisatiedoelen weergegeven in de figuur hieronder.

Verband tussen strategie, Kern Succes Factoren en Kritieke Proces Indicatoren
Strategische doelen vertaalt naar KPI’s zodat bijdrage aan doel per activiteit wordt gemeten

Tot slot: wat verwacht je van je digital marketing bureau?

Hierboven zijn allemaal signalen opgesomd om digital marketing specialisten te herkennen die het concept, de klant en de ontwikkelingen begrijpen. Leg daarnaast je eigen doelen en verwachtingen over een online marketing bureau of digital marketing specialist. Daardoor weet je ook welk type bureau of specialist bij je past wat betreft cultuur. Als je veel zelf wilt doen met een beperkt budget is een fullservice bureau wellicht niet de beste keuze. Ondanks al hun successen.


Over de auteur

Nick Nijhuis vergroot als marketingcoach de opbrengsten uit online marketing. Daarnaast is hij hogeschooldocent en projectleider op het gebied van digital marketing.