Snel(ler) groeien met growth hacks

Growth hacker, wat is je omgeving?

Het vaart een stuk lekkerder met de wind mee. Maar er zijn meer mensen die dat kunnen. Alleen kansen zien is niet genoeg. Growth hacken gaat ook kansen pakken en kansen verzilveren. Hoe? Lees het growth hacking stappenplan hieronder.

Kansen voor growth hacking zien

Hoe kun je zien waar de wind vandaan komt en wanneer het droog is? Ofwel: hoe kun je zien waar de kansen ontstaan? Maak een ‘weersverwachting’. Dit op basis van veranderingen die van belang zijn. Net zoals een weerman zich baseert op hoge en lage drukgebieden, kijkt de marketeer naar zijn eigen factoren. Vaak zijn dat de DESTEP-factoren:

  • Demografie
  • Economie
  • Sociaal
  • Technologie
  • Ecologie (klimaat)
  • Politiek en regelgeving

Voeg ook factoren toe die bepalend zijn voor jouw specifieke product-marktcombinatie. Hoe verandert ‘het weer’ en wat is het effect op jouw doelgroep en klanten?

Vergroot de growth hacking succeskans

In zijn uitgebreide artikel Six Rules for Effective Forecasting behandeld Paul Saffo de zes regels voor effectief voorspellen van succes in productinnovatie en marketing

Growth hacken in ‘hoorn van onzekerheid’

Begin als growth hacker met opzetten van ‘een hoorn van onzekerheid’. Hierin worden op een tijdlijn de ontwikkelingen uitgezet. In het midden wat vrijwel zeker is, aan de randen de onwaarschijnlijke veranderingen met veel impact. Het gaat om afweging tussen de kans dat iets gebeurt en de impact die dat heeft: kans x impact = risico. De grotere kansen worden zo in kaart gebracht in gevolgd.

De Hoorn van onzekerheid laat de kansen en hun impact zien voor growth hacking
De Hoorn van onzekerheid zet kans af tegen impact

Zoek naar de growth hacking versnelling

Veranderingen gaan zelden in een rechte lijn. Volgens de innovatietheorie van Rogers stijgt de afzet eerst langzaam wanneer de innovators het product gaan proberen, om ineens te exploderen als de massa het product ontdekt. Dan is het een trend geworden. Dit leidt tot een S-curve: eerst langzame groei en zodra een kritische massa wordt bereikt is de groei explosief. Als dit ‘momentum’ er is moet je productie-, distributie- en marketingorganisatie er klaar voor zijn

De S-curve laat zien waar het 'momentum' ligt voor growth hackers
S-curve ontwikkeling nieuwe producten in de markt

Omarm wat nergens anders past

De S-curve laat zien dat veranderingen klein beginnen en ineens heel groot kunnen worden. Zoek daarom naar kleine veranderingen zodat je ze kunt monitoren. Zo’n kleine, soms zelfs als hype getypeerde verandering, kan het begin zijn van iets dan een grote impact heeft. Hier gaat het om het krijgen van waardevolle Customer Insights. Bovenop je doelgroep zitten om veranderingen en de achterliggende motieven te begrijpen.

Vaar niet blind op enkele meningen

Verandering komt dikwijls onverwachte hoek. Het is daarom zaak niet blind te varen op enkele sterke meningen. Dan bestaat het gevaar dat gefocust wordt op slechts een paar (mogelijke) veranderingen. De ‘Hoorn van onzekerheid’ en de ‘S-curve’ laten zien dat juiste een brede blik essentieel is om alle mogelijke kansen en bedreigingen ‘in het vizier’ te houden. Het organiseren input uit verschillende hoeken is daarom essentieel. Laat je zeker niet alleen leiden door de zittende mensen in een organisatie.

Kijk twee keer verder terug dan vooruit

Het is lastig om vooraf juist die ontwikkelingen en hypes aan te wijzen die de markt gaan veranderen. En wanneer dat gebeurd. De historie herhaalt zich vaak en kan daarom aangeven welke signalen er op wijzen dat het ‘momentum’ dichtbij is. Ook kunnen eigenschappen worden  afgeleid die de kans vergroten dat een verandering door een groot publiek geadopteerd gaat worden. Deze parallellen kunnen heel handig zijn. Wel is het noodzakelijk alert te zijn op valse overeenkomsten. De geschiedenis herhaalt zich niet altijd!

Succes growt hacking meten en verbeteren

Je weet waar je kansen liggen. En bent bezig die te pakken. Dan ben je halverwege het pad naar succesvolle growthacking. In de tweede helft verbeter en optimaliseer je je inspanningen. En dat begint met meten van je resultaten. Hiervoor is de online marketingfunnel een belangrijk hulpmiddel.

Online marketingfunnel 6 B  leidraad bij growth hacking en marketing automation
Marketing funnel met 6 stappen van bezoeken tot binden die ondersteunt worden met marketing automation

Bepaal je growth hacking doelen

Zoals je ziet is de online marketingfunnel een trechter. Bovenin stromen bezoekers uit de gehele doelgroep (de prospects) in. In iedere fase vallen klanten uit. De uitdaging is bezoeken te krijgen, die door de verschillende fasen van de funnel te leiden en tot slot te binden tot klanten die terugkomen en ambassadeur worden.

In basis kun je op twee manieren groeien:

  • je vergroot het aantal bezoekers wat instroomt en/of
  • je verkleint het aantal bezoekers dat onderweg uitvalt

Growth hacken met grotere instroom

De instroom (manier 1) wordt bepaald door factoren als marktomvang en naamsbekendheid. Het eerste deel van het pad naar growth hacking is gericht op het vinden van een (groei)markt met voldoende omvang. En vervolgens is het zaak een zo groot mogelijk deel van je doelgroep als ‘bezoeker’ in je funnel te krijgen.

Growth hacken met kleinere uitstroom

Eenmaal in de trechter, heb je verschillende manieren om de uitstroom (manier 2) te beperken. Omdat dit (deels) op je eigen kanalen plaatsvindt kun je eerder en directer ingrijpen indien nodig. Dan is echter een snelle signalering van afwijking ten opzicht van doelstelling noodzakelijk. Want hoe langer het bijsturen duurt, hoe meer je afwijkt van je doel.

Growth hacking succes begint klein

Door je groeidoelstelling op te delen in subdoelstellingen kun je per fase zien of je op weg bent je resultaten te behalen. Deze subdoelen worden daarom ook wel Kern Proces Indicatoren of Key Proces Indicators (KPI’s) genoemd. Hieronder enkele voorbeelden van KPI’s per fase:

Marketingfunnel met KPI's per fase
Marketingfunnel met KPI’s per fase

Om snel te kunnen bijsturen is het belangrijk dat de KPI’s zijn afgebakend op: meeteenheid, de minimale of maximale waarde van die meeteenheid en de tijdsperiode waarbinnen het doel behaald moet zijn. Zie hieronder enkele voorbeelden. Als hierin een afwijking zit is dat reden voor nader onderzoek. Hoe komt het dat de video slechts 4.000 views haalt in plaats van de benodigde 8.000? Waardoor halen we wel 100 orders per maand, maar is de gemiddelde marge slechts € 15,-? De oorzaak kan dan snel worden opgespoord en aangepakt. Behoefte aan meer informatie? Lees dan mijn artikel over de online marketingfunnel.

Marketingfunnel met KPI's en SMART doelen per fase voor de growth hacker
Marketingfunnel met KPI’s en SMART doelen per fase

Growth hacking begint met kansen zien. Maar dat is niet genoeg. Een growth hacker kan kansen pakken en ze ook verzilveren. Door oog te hebben voor de details en hun rol in het grote geheel.


Over de auteur

Nick Nijhuis vergroot als marketingcoach de opbrengsten uit online marketing. Daarnaast is hij hogeschooldocent en projectleider op het gebied van digital marketing.