Marketingfacts Jaarboek mett Hot Topic over moreel leiderschap en digital volwassenheid

De mogelijkheden van digitale marketing nemen snel toe. Daardoor ontstaan dilemma’s. Hoe ver ga ik in personaliseren van aanbiedingen? Wat is acceptabel om mensen ‘vast’ te houden op de site of de app? Mogen algoritmes een soort ‘blackbox’ zijn die filterbubbels creëren? Dat vraagt om digitale volwassenheid. Hoe dit werkt zet ik uiteen in het NIMA Marketingfacts Jaarboek

Hot Topic in Marketingfacts Jaarboek

In ruim 400 pagina’s behandelt het NIMA Marketingfacts Jaarboek alle disciplines van (digital) marketing. Dit jaar is moreel leiderschap uitgekozen tot Hot Topic. Samen met Antoinette Alma leg ik uit hoe je verantwoordelijkheid kunt nemen om groeien in digitale volwassenheid

Dat begint bij de vraag wat wij als maatschappij wel of niet verantwoord vinden. Daarvoor kijken we onder andere naar de informatie die we gebruiken om te bepalen wat wel of niet verantwoord is. Daarbij komt aan bod welke rol technologie in ons leven heeft en hoe we daarmee omgaan.

Inleiding Moreel Marketing Leiders(schap) - digitale volwassenheid in Marketingfacts Jaarboek 2021- 2022
Inleiding Moreel Marketing Leiders(schap) – digitale volwassenheid in Marketingfacts Jaarboek 2021- 2022

Digitale volwassenheid betekent verantwoordelijkheid

De volgende stap is kijken wat je eigen rol is als marketeer en organisatie. Digitale volwassenheid is je bewust zijn van je acties en verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen daarvan. In het artikel staan we stil bij het toetsen van acties aan je eigen waarden, de waarden van de organisatie en inschatten van de gevolgen in de maatschappij.

Om je op weg te helpen hebben we een moreel waardenkompas ontwikkeld. Dit helpt om te komen tot een gedragen besluit. Een besluit dat:

  • past bij je waarden (integriteit)
  • breed gedragen wordt (anderen begrijpen)
  • navolging krijgt van anderen (win-win)

Het kompas helpt je net als elk kompas om koers te houden en te checken welke kant je op gaat. Daarom komen onderdelen als integer handelen, onderzoeken van andere meningen en hun waarde schatten erin terug. Tot slot komt de vraag voorbij of je impact maakt doordat anderen je volgen. Dit is een check om zien of je er voldoende in slaagt een win-win situatie neer te zetten voor alle betrokkenen, zodat je positieve invloed maximaal is.

Wat als marketing een vlinder was?

Het Marketingfacts Jaarboek behandelt alle (digitale) marketing disciplines. Daardoor is het een uitdaging om overzicht te houden op de verbindingen. Hoofdredacteur Luuk Ros, vroeg mij daarom ook een figuur te maken dat de verbinding tussen de onderwerpen weergeeft. Dat is de marketingvlinder geworden.

Marketingvlinder met verbanden tussen marketingdisciplines

Over de auteur

Nick Nijhuis vergroot als marketingcoach de opbrengsten uit digital marketing. Daarnaast is hij hogeschooldocent en (moreel) projectleider op het gebied van digital marketing.