Gegevens en cookies

NickLink is verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens op deze site en in de NickLink-nieuwsbrief. Vragen of opmerkingen? Laat een reactie achter of neem contact op.

Verwerking gegevens nieuwsbrief

Het doel van de gegevensverzameling over ontvangers van de nieuwsbrief is inzicht te krijgen in het lees- en klikgedrag. Hiermee krijgen we inzicht in wie de nieuwsbrief opent, hoe vaak en wanneer. Ook wordt duidelijk op welke link wordt geklikt. Het verzendtijdstip en de inhoud van de nieuwsbrief kan daardoor beter worden afgestemd op de wensen van de lezers. Voor de verwerking van de gegevens wordt met Mailerlite een verwerkersovereenkomst gesloten. De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van toestemming door de gebruikers. De gegevens worden binnen vier weken nadat een gebruiker zich heeft uitgeschreven verwijderd.

Verwerking gegevens formulieren

Gegevens die worden gedeeld via formulieren op de site worden alleen gebruikt om de gevraagde actie uit te voeren. Bijvoorbeeld om antwoord te geven op een vraag. Of om een berichtje te sturen wanneer een nieuw artikel verschijnt. Deze gegevens worden verwerkt op basis van uitvoering van de overeenkomst.

Gebruik van cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestandje met informatie over het bezoek aan deze site dat op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. Veel sites maken gebruik van cookies. Gebruikers kunnen de cookies na gebruik van de site verwijderen uit hun browser of instellen dat na iedere sessie cookies worden verwijderd.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij plaatsen deze bestandjes zodat we de vormgeving en inhoud van onze site af kunnen stemmen op de wensen van de bezoeker. Ook is het door deze cookies mogelijk snel en eenvoudig artikelen van deze website te delen, video’s te tonen op de site en bezoekers te informeren als er nieuwe artikelen zijn.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Deze functionele cookies worden bewaard zolang de sessie op de website actief is.

Analytische cookies Google

Op de site worden analytische cookies van Google Analytics gebruikt. De laatste 3 cijfers van het IP-adres van de bezoeker worden geanonimiseerd. Met Google is hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen.

Het doel is inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site. Om zo de site beter af te kunnen stemmen op de wensen van gebruikers. Doordat het IP-adres geanonimiseerd is, is invloed op de privacy van bezoekers gering. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van een gerechtvaardigd belang.

ReCaptcha cookies Google

Deze cookies verzamelen informatie over het gedrag van gebruikers op de site. Doel is menselijke gebruikers te onderscheiden van spambots, om zo spam via formulieren te voorkomen. De volgende informatie over de gebruiker wordt verzameld en bewaard voor een periode van 6 maanden:

 • invulsnelheid van het formulier
 • door Google geplaatste cookies in de afgelopen 6 maanden
 • aantal klikken of touches en het scrolgedrag
 • CSS en Javascript-objecten
 • het IP-adres
 • inlog in het Google account
 • ingestelde browsertaal
 • alle geïnstalleerde invoegtoepassingen in de browser
 • de systeemdatum en -tijd van de gebruiker

Deze gegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn en verwerking gegevens

De verwerkte gegevens worden maximaal 26 maanden bewaard nadat de overeenkomst is uitgevoerd. Tenzij de wet een langere termijn voorschrijft. De voor de nieuwsbrief verwerkte gegevens worden bewaard totdat de toestemming daarvoor wordt ingetrokken. Een deel van de via de site en nieuwsbrief verkregen data wordt buiten de EU verwerkt.

Rechten van betrokkenen

Iedereen van wie wij gegevens hebben verzameld kan ons verzoeken:

 • inzage te geven in verzamelde persoonsgegevens
 • correcties aan te brengen in de eigen gegevens
 • de verwerking te staken en/of de gegevens te verwijderen
 • de persoonsgegevens over te dragen (‘data export’)

Het staat iedere betrokkene een vrij een klacht in te dienen bij een toezichthouder over de manier waarop NickLink gegevens verwerkt en/of betrokkenen informeert. Een toezichthouder is bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.