Hotelketens: inkoop- of marketingorganisaties?

Eerst doelgroep, behoeften, organisatiecapaciteiten en onderscheidend vermogen bepalen.

Z

De in Nederland aanwezige hotelketens zijn nauwelijks bezig met het onderhouden en/of versterken van hun merk. Ze worden voorbij gelopen door boekings- en vergelijkingssites. Hotelketens focussen zich op het verlagen van de kosten. Het merk heeft daardoor geen  toegevoegde waarde voor klanten. Het zijn inkooporganisaties. Lage kosten bieden echter geen verdedigbaar concurrentievoordeel. Marketingkeuzes zijn nodig: wie zijn mijn gasten, wat willen die, hoe ga ik dat leveren en hoe blijf ik mijn concurrenten voor?

Lees meer