Doelen in balans, vraag klant ten dans

Dans in balansDe Balanced Scorecard helpt bedrijven hun uiteenlopende en/of complexe doelen met elkaar in overeenstemming te brengen. De Balanced Scorecard zorgt ervoor dat managers en organisaties als geheel niet alleen op financiële (korte termijn) doelen worden afgerekend. Succesvol inspelen op behoeften, ‘dansen met klanten’ lukt alleen als de doelen in balans zijn. In een Balanced Scorecard zijn succesfactoren die leiden tot tevredenheid en loyaliteit vertaalt naar Kritieke Proces Indicatoren (KPI’s). Parameters zijn getallen die aangeven of de KPI’s op het juiste niveau zijn. De succesfactoren, en daarmee de KPI’s en parameters, verschillen voor iedere organisatie.

Lees meer


Marketing + onderwijs + overheid = MVO

Triple Helix verbindt onderwijs, ondernzoek en ondernemers ook in de marketingKennis wordt steeds belangrijker in de marketing. Klantvoorkeuren veranderen steeds sneller. Marketeers moeten de vragen van morgen in beeld hebben. Samenwerking met overheid en onderwijs geeft marketeers de middelen om inzicht te krijgen in de (veranderende) klantvoorkeuren. Dat leidt tot een verdedigbaar concurrentievoordeel en past binnen een actief MVO-beleid.

Lees meer


Imago weg door campagne ‘op de groei’?

Zonder duidelijke grenzen in marketingactiviteiten in merkimago in gevaar

Marketing faciliteert ontwikkeling kinderen vanuit een passende sociale strategie

In termen van Customer Lifetime Value zijn kinderen interessant. Reclame gericht op kinderen ligt echter onder vuur. Voor bedrijven biedt dit de kans op verdedigbaar concurrentievoordeel mits ze een passende sociale strategie ontwikkelen. Bijvoorbeeld een concept gericht op al spelend ontdekken of faciliteren van een gezonde leefstijl. De onderneming moet de grens tussen faciliteren en promotie voortdurend bewaken. Eén misstap en het goede imago is verdwenen.

Lees meer


Marketing werkt als men het niet merkt

Het effect van marketingtechnieken neemt af naarmate klanten zich er meer bewust van worden

Subliminale beïnvloeding leek jarenlang de heilige graal van marketing. Het is wetenschappelijk aangetoond dat je mensen kunt beïnvloeden terwijl ze zich er niet van bewust zijn. Mits de boodschap relevant is. Subliminale technieken versterken een bestaande behoefte. Maar ze kunnen geen nieuwe behoeften creëren. In die zin is het een marketingtechniek als alle andere. Met als belangrijk verschil dat deze techniek omstreden is. Het stellen van kritische vragen en uitgebreide vergelijking van alternatieven voor gebruik is daarom gewenst.

Lees meer