Waarde toevoegen op elk gebruiksmoment

De route van keuze, aankoop, gebruik en wegwerpen biedt ideeën om meer inkomsten te halen bij bestaande klanten

Groei wordt minder vanzelfsprekend. Ook vanuit MVO-oogpunt. De focus verschuift naar meer waarde toevoegen bij bestaande gebruikers. Ideeën en nieuwe inzichten komen door net als de klant de ‘reis’ van keuze, aankoop, gebruik en wegwerpen te doorlopen. Vraag je bij ieder stap af: (1) waar de klant is, (2) met wie de klant is, (3) wat de klant aan het doen is, (4) wanneer de klant dat doet en (5) hoe in zijn behoefte kan worden voorzien.

Meer lezen


Vijf krachten die je strategie bepalen

Marketingkeuzes en -richtingen vragen om een grondige analyse en begrip van krachten in de markt.

Inzicht in de krachten die de winstgevendheid van een markt bepalen is essentieel om een verdedigbaar concurrentievoordeel te ontwikkelen. Er zijn vijf krachten die de winstgevendheid en daarmee de aantrekkelijkheid bepalen: (1) dreiging van nieuwe toetreders, (2) macht van leveranciers, (3) macht van afnemers, (4) dreiging van substituten en (5) rivaliteit tussen aanbieders. De analyse geeft een verklaring voor de winstgevendheid en biedt daarmee handvatten voor het opstellen van een strategie die leidt tot een verdedigbaar concurrentievoordeel.

Meer lezen


Kan een ‘first mover’ zijn voorsprong uitbuiten?

De kans op succes in een nieuwe markt hangt af van de marktstructuur en de capaciteiten van de organsatie

Het ‘first mover advantage’ is een veelgehoord concept in de marketing. En wie kent de ‘wet van de remmende voorsprong’ niet? Uit onderzoek blijkt dat deze wijsheden lang niet altijd opgaan. De structuur en krachten in de markt bepalen het succes. In markten met snelle technologische ontwikkelingen ontbreekt bijvoorbeeld de tijd om de vruchten te plukken. Of een organisatie kan profiteren van snel toenemende vraag hangt af van de marketing-, distributie- en productcapaciteit. Wanneer de capaciteiten en het marktscenario kloppen, is een ‘first mover advantage’ haalbaar.

Meer lezen


Muziekmonopolie: een analyse en verbetervoorstellen

Het muziekmonopolie van Buma/Stemra heeft alleen bestaansrecht wanneer het (1) een ‘Natuurlijk Monopolie’ is of (2) een maatschappelijk doel dient. Door gebrek aan actieve controle door de overheid lijkt het nu echter vooral economische groei te vertragen. Ook vermindert het de mogelijkheden voor afnemers van muzieklicenties en voor leden van de vereniging om zich via marketing te onderscheiden.

Meer lezen


Disruptie in toerisme. Kans voor marketeers

Airbnb biedt unieke beleving door de host centraal te stellen

Bezit wordt minder belangrijk voor de consument. Concepten waarbij transacties tussen particulieren onderling centraal staan en waarbij ze eigendommen uitlenen of uitwisselen zullen talrijker worden. Oneerlijk tegenover professionele aanbieders? Tijdig signaleren van dit soort trends en de propositie erop aanpassen zorgt dat de aanbieder de concurrentie makkelijk aan kan. Met elkaar kan het zelfs tot een vergroting van de markt leiden.

Meer lezen